Gå videre til innholdet

Gratis frakt ved kjøp av to briller

  Regler & Vilkår

  .

  REGLER OG VILKÅR

   

  Sist oppdatert November 24, 2022

   

   

   

  INNHOLDSFORTEGNELSE

   

  1. SAMTYKKE TIL VILKÅR
  2. IMMATERIELLE RETTIGHETER
  3. BRUKERREPRESENTASJONER
  4. PRODUKTER
  5. KJØP OG BETALING
  6. RETNINGSLINJER FOR RETUR/REFUSJON
  7. FORBUDTE AKTIVITETER
  8. BRUKERGENERERTE BIDRAG
  9. LISENS FOR BIDRAG
  10. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER
  11. INNLEVERINGER
  12. ADMINISTRASJON AV NETTSTEDET
  13. VARIGHET OG OPPSIGELSE
  14. ENDRINGER OG AVBRUDD
  15. GJELDENDE LOV
  16. TVISTELØSNING
  17. RETTELSER
  18. ANSVARSFRASKRIVELSE
  19. BEGRENSNINGER AV ANSVAR
  20. ERSTATNING
  21. BRUKERDATA
  22. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER
  23. DIVERSE
  24. KONTAKT OSS

   

   

  1. SAMTYKKE TIL VILKÅR

   

  Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale inngått mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("du") og Tor Sport ("Selskapet", "vi", "oss" eller "vår"), angående din tilgang til og bruk av ____________ nettstedet samt ethvert annet medieskjema, mediekanal, mobilnettsted eller mobilapplikasjon relatert, koblet eller på annen måte koblet til dette (samlet,  "Nettstedet"). Vi er registrert i Norge og har forretningskontor i Rundtjernveien 63, Oslo, 0672 Oslo.  Du godtar at ved å gå inn på nettstedet, har du lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse vilkårene for bruk. HVIS DU IKKE GODTAR ALLE DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, ER DU UTTRYKKELIG FORBUDT Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ SLUTTE Å BRUKE DET UMIDDELBART.

   

  Tilleggsvilkår og -betingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen, er herved uttrykkelig innlemmet heri som referanse. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å gjøre endringer eller modifikasjoner i disse bruksvilkårene fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere "Sist oppdatert"-datoen for disse bruksvilkårene, og du frasier deg enhver rett til å motta spesifikt varsel om hver slik endring. Sørg for at du sjekker de gjeldende vilkårene hver gang du bruker nettstedet vårt, slik at du forstår hvilke vilkår som gjelder. Du vil være underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og å ha akseptert, endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved din fortsatte bruk av nettstedet etter datoen da slike reviderte bruksvilkår er lagt ut.

   

  Informasjonen på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville underlagt oss registreringskrav innenfor slik jurisdiksjon eller land. Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre steder det på eget initiativ og er eneansvarlig for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

   

  Nettstedet er ment for brukere som er minst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke lov til å bruke eller registrere seg på nettstedet.

   

   

  1. IMMATERIELLE RETTIGHETER

   

  Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet "innholdet") og varemerker, servicemerker og logoer som finnes der ("merkene") eies eller kontrolleres av oss eller lisensieres til oss, og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker og forskjellige andre immaterielle rettigheter og urettferdig konkurranselovgivning i USA,  internasjonale lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt på nettstedet "SOM DET ER" kun for din informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene, kan ingen del av nettstedet og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, vises offentlig, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål overhodet, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndstillatelse.

   

  Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, får du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av deler av innholdet som du har fått tilgang til utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

   

   

  1. BRUKERREPRESENTASJONER

   

  Ved å bruke nettstedet, representerer og garanterer du at: (1) du har juridisk kapasitet, og du godtar å overholde disse vilkårene for bruk; (2) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen der du bor; (3) du vil ikke få tilgang til nettstedet gjennom automatiserte eller ikke-menneskelige midler, enten gjennom en bot, skript eller på annen måte; (4) du ikke vil bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål; og (5) din bruk av nettstedet ikke vil bryte noen gjeldende lov eller forskrift.

   

  Hvis du oppgir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det).

   

   

  1. PRODUKTER

   

  Vi gjør vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig farger, funksjoner, spesifikasjoner og detaljer om produktene som er tilgjengelige på nettstedet. Vi garanterer imidlertid ikke at fargene, funksjonene, spesifikasjonene og detaljene til produktene vil være nøyaktige, komplette, pålitelige, aktuelle eller fri for andre feil, og det kan hende at den elektroniske skjermen ikke nøyaktig gjenspeiler de faktiske fargene og detaljene til produktene. Alle produkter er avhengig av tilgjengelighet, og vi kan ikke garantere at varene vil være på lager. Vi forbeholder oss retten til å avslutte alle produkter når som helst, uansett årsak. Prisene for alle produkter kan endres.

   

   

  1. KJØP OG BETALING

   

  Vi godtar følgende betalingsmåter:

   

  - American Express

  - Mastercard

  -Visum

  -PayPal  Du samtykker i å gi aktuell, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres via nettstedet. Du samtykker videre i å oppdatere konto- og betalingsinformasjon umiddelbart, inkludert e-postadresse, betalingsmåte og utløpsdato for betalingskort, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov. Omsetningsavgift vil bli lagt til prisen på kjøp som anses påkrevd av oss. Vi kan endre priser når som helst. Alle betalinger skal være i NOK.

   

  Du samtykker i å betale alle kostnader til de prisene som gjelder for kjøpene dine og eventuelle fraktkostnader, og du autoriserer oss til å belaste den valgte betalingsleverandøren for slike beløp når du bestiller. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil eller feil i prisingen, selv om vi allerede har bedt om eller mottatt betaling.

   

  Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling som er lagt inn via nettstedet. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er lagt inn av eller under samme kundekonto, samme betalingsmåte og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som, etter eget skjønn, ser ut til å være plassert av forhandlere, forhandlere eller distributører.

   

   

  1. RETNINGSLINJER FOR RETUR/REFUSJON

   

  Vennligst les våre retningslinjer for retur som er lagt ut på nettstedet før du foretar kjøp.

     1. FORBUDTE AKTIVITETER

   

  Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noe annet formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er spesifikt godkjent eller godkjent av oss.

   

  Som bruker av nettstedet godtar du å ikke:

  • Systematisk hente data eller annet innhold fra nettstedet for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss.
  • Kludre, svindle eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.
  • Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold eller håndhever begrensninger på bruken av nettstedet og / eller innholdet på det.
  • Nedvurdere, anløpe eller på annen måte skade, etter vår mening, oss og / eller nettstedet.
  • Bruke informasjon hentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person.
  • Gjøre upassende bruk av våre støttetjenester eller sende inn falske rapporter om misbruk eller forsømmelse.
  • Bruke nettstedet på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover eller forskrifter.
  • Delta i uautorisert innramming av eller kobling til nettstedet.
  • Laste opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig publisering av repeterende tekst), som forstyrrer enhver parts uavbrutte bruk og glede av nettstedet eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, driften eller vedlikeholdet av nettstedet.
  • Delta i automatisert bruk av systemet, for eksempel bruk av skript for å sende kommentarer eller meldinger, eller bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy.
  • Slett merknaden om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter fra ethvert innhold.
  • Forsøke å utgi deg for å være en annen bruker eller person, eller bruke brukernavnet til en annen bruker.
  • Laste opp eller overføre (eller forsøke å laste opp eller overføre) materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamlings- eller overføringsmekanisme, inkludert, uten begrensning, klare grafikkutvekslingsformater ("gifs"), 1×1 piksler, webbugs, informasjonskapsler eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som "spyware" eller "passive innsamlingsmekanismer" eller "pcms").
  • Forstyrre, forstyrre eller skape en utilbørlig byrde på nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet.
  • Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby noen del av nettstedet til deg.
  • Forsøke å omgå eventuelle tiltak på nettstedet som er utformet for å forhindre eller begrense tilgangen til nettstedet, eller noen del av nettstedet.
  • Kopiere eller tilpasse nettstedets programvare, inkludert, men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode.
  • Med unntak av det som er tillatt i henhold til gjeldende lov, dechiffrere, dekompilere, demontere eller foreta omvendt utvikling av programvaren som består av eller på noen måte utgjør en del av nettstedet.
  • Med unntak av det som kan være et resultat av standard bruk av søkemotorer eller nettlesere, bruk, lansering, utvikling eller distribusjon av automatiserte systemer, inkludert, uten begrensning, edderkopp-, robot-, jukseverktøy, skrape- eller offline-leser som får tilgang til nettstedet, eller bruker eller lanserer uautorisert skript eller annen programvare.
  • Bruk en kjøpsagent eller innkjøpsagent til å foreta kjøp på nettstedet.
  • Gjør uautorisert bruk av nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn og / eller e-postadresser til brukere elektronisk eller på annen måte med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer ved hjelp av automatiserte midler eller under falske forutsetninger.
  • Bruke nettstedet som en del av ethvert forsøk på å konkurrere med oss eller på annen måte bruke nettstedet og / eller innholdet for inntektsgenererende forsøk eller kommersiell virksomhet.

   

   

  1. BRUKERGENERERTE BIDRAG

   

  Nettstedet tilbyr ikke brukere å sende inn eller legge inn innhold. Vi kan gi deg muligheten til å opprette, sende inn, legge ut, vise, overføre, utføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet kalt "Bidrag"). Bidrag kan være synlige for andre brukere av nettstedet og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan eventuelle bidrag du overfører behandles i samsvar med nettstedets personvernregler. Når du oppretter eller gjør tilgjengelig bidrag, representerer og garanterer du derved at:

  • Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og tilgang, nedlasting eller kopiering av bidragene dine krenker ikke og vil ikke krenke eiendomsrettighetene, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller moralske rettigheter til noen tredjepart.
  • Du er skaperen og eieren av eller har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker, utgivelser og tillatelser til å bruke og autorisere oss, nettstedet og andre brukere av nettstedet til å bruke dine bidrag på noen måte som er tenkt av nettstedet og disse bruksvilkårene.
  • Du har skriftlig samtykke, utgivelse og/eller tillatelse fra hver eneste identifiserbare enkeltperson i dine bidrag til å bruke navnet eller likheten til hver enkelt identifiserbar person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på noen måte som er tenkt av nettstedet og disse bruksvilkårene.
  • Dine bidrag er ikke falske, unøyaktige eller misvisende.
  • Dine bidrag er ikke uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, pyramidespill, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.
  • Dine bidrag er ikke uanstendige, utuktige, lascivious, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, ærekrenkende eller på annen måte støtende (som bestemt av oss).
  • Dine bidrag gjør ikke narr av, håner, nedvurderer, skremmer eller misbruker noen.
  • Dine bidrag brukes ikke til å trakassere eller true (i juridisk forstand av disse vilkårene) noen annen person og for å fremme vold mot en bestemt person eller klasse av mennesker.
  • Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lover, forskrifter eller regler.
  • Dine bidrag krenker ikke personvernet eller publisitetsrettighetene til noen tredjepart.
  • Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lov om barnepornografi, eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære;
  • Dine bidrag inkluderer ikke støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse eller fysisk handikap.
  • Dine bidrag bryter ikke på annen måte, eller lenker til materiale som bryter, noen bestemmelse i disse bruksvilkårene, eller gjeldende lov eller forskrift.

  Enhver bruk av Web-området eller Marketplace-tilbudene i strid med det foregående bryter med disse Vilkårene for bruk og kan blant annet føre til oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke Web-området og Marketplace-tilbudene.

   

   

  1. LISENS FOR BIDRAG

   

  Du og nettstedet samtykker i at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke all informasjon og personopplysninger du oppgir i henhold til vilkårene i personvernreglene og dine valg (inkludert innstillinger).

   

  Ved å sende inn forslag eller annen tilbakemelding angående nettstedet, godtar du at vi kan bruke og dele slike tilbakemeldinger til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

   

  Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for noen uttalelser eller representasjoner i dine bidrag gitt av deg på noe område på nettstedet. Du er eneansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du samtykker uttrykkelig i å frita oss fra ethvert ansvar og å avstå fra eventuelle rettslige skritt mot oss angående dine bidrag.

   

   

  1. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

   

  Vi kan gi deg områder på nettstedet for å legge igjen anmeldelser eller rangeringer. Når du legger ut en anmeldelse, må du overholde følgende kriterier: (1) du bør ha førstehånds erfaring med personen / enheten som blir gjennomgått; (2) anmeldelsene dine skal ikke inneholde støtende banning eller fornærmende, rasistisk, støtende eller hatefullt språk; (3) anmeldelsene dine skal ikke inneholde diskriminerende referanser basert på religion, rase, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, sivilstatus, seksuell legning eller funksjonshemming; (4) anmeldelsene dine skal ikke inneholde referanser til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter hvis du legger ut negative anmeldelser; (6) du bør ikke trekke noen konklusjoner om lovligheten av oppførsel; (7) du kan ikke legge inn falske eller villedende uttalelser; og (8) du kan ikke organisere en kampanje som oppfordrer andre til å legge inn anmeldelser, enten positive eller negative.

   

  Vi kan godta, avvise eller fjerne anmeldelser etter eget skjønn. Vi har absolutt ingen forpliktelse til å screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selv om noen anser anmeldelser som upassende eller unøyaktige. Anmeldelser er ikke godkjent av oss, og representerer ikke nødvendigvis våre meninger eller synspunktene til noen av våre tilknyttede selskaper eller partnere. Vi påtar oss ikke ansvar for noen gjennomgang eller for eventuelle krav, forpliktelser eller tap som følge av en gjennomgang. Ved å legge ut en anmeldelse, gir du oss herved en evigvarende, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri, fullt betalt, overførbar og underlisensierbar rett og lisens til å reprodusere, modifisere, oversette, overføre på noen måte, vise, utføre og / eller distribuere alt innhold relatert til gjennomgang.

   

   

  1. INNLEVERINGER

   

  Du erkjenner og godtar at alle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon om Web-området eller Marketplace-tilbudene ("Bidrag") som du gir oss, er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og skal ha rett til ubegrenset bruk og formidling av disse bidragene til ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Du frasier deg herved alle moralske rettigheter til slike bidrag, og du garanterer herved at slike innleveringer er originale med deg eller at du har rett til å sende inn slike innleveringer. Du samtykker i at det ikke skal være noen regress mot oss for påståtte eller faktiske brudd eller misbruk av eiendomsrett i innleggene dine.

   

   

  1. ADMINISTRASJON AV NETTSTEDET

   

  Vi forbeholder oss retten, men ikke plikten, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse bruksvilkårene; (2) ta passende rettslige skritt mot alle som, etter eget skjønn, bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store i størrelse eller på noen måte er byrdefullt for våre systemer; og (5) på annen måte administrere Web-området på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å legge til rette for at Web-området og Marketplace-tilbudene fungerer som det skal.

   

   

  1. VARIGHET OG OPPSIGELSE

   

  Disse vilkårene for bruk skal forbli i full kraft og effekt mens du bruker nettstedet. UTEN Å BEGRENSE NOEN ANNEN BESTEMMELSE I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL, ETTER EGET SKJØNN OG UTEN VARSEL ELLER ANSVAR, Å NEKTE TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET OG MARKETPLACE-TILBUDENE (INKLUDERT BLOKKERING AV VISSE IP-ADRESSER) TIL ENHVER PERSON AV HVILKEN SOM HELST GRUNN ELLER UTEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRUDD PÅ NOEN REPRESENTASJON,  GARANTI ELLER PAKT SOM FINNES I DISSE VILKÅRENE FOR BRUK ELLER GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFT. VI KAN AVSLUTTE DIN BRUK ELLER DELTAKELSE PÅ WEBOMRÅDET OG MARKETPLACE-TILBUDENE ELLER SLETTE INNHOLD ELLER INFORMASJON DU HAR LAGT UT NÅR SOM HELST, UTEN FORVARSEL, ETTER EGET SKJØNN.

   

  Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du ikke lov til å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selv om du kanskje handler på vegne av tredjeparten. I tillegg til å avslutte eller suspendere kontoen din, forbeholder vi oss retten til å ta passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning å forfølge sivil, kriminell og rettslig oppreisning.

   

   

  1. ENDRINGER OG AVBRUDD

   

  Vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av hvilken som helst grunn etter eget skjønn uten varsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre eller avslutte hele eller deler av Marketplace-tilbudene uten varsel. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av Web-området eller Marketplace-tilbudene.

   

  Vi kan ikke garantere at Web-området og Marketplace-tilbudene vil være tilgjengelige til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare-, programvare- eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, noe som resulterer i avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avbryte eller på annen måte modifisere Web-området eller Marketplace-tilbudene når som helst eller av hvilken som helst grunn uten varsel til deg. Du samtykker i at vi ikke har noe ansvar overhodet for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke Web-området eller Marketplace-tilbudene under nedetid eller opphør av Web-området eller Marketplace-tilbudene. Ingenting i disse vilkårene for bruk skal tolkes slik at det forplikter oss til å opprettholde og støtte Web-området eller Marketplace-tilbudene, eller til å levere korrigeringer, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

   

   

  1. GJELDENDE LOV

   

  Disse vilkårene styres av og tolkes i henhold til lovene i Norge, og bruken av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig utelukket. Hvis din vanlige bosted er i EU, og du er en forbruker, har du i tillegg beskyttelsen som er gitt deg av obligatoriske bestemmelser i loven i ditt bostedsland. Tor Sport og deg selv er begge enige om å underkaste seg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Oslo, noe som betyr at du kan fremsette et krav om å forsvare dine forbrukerrettigheter i forhold til disse bruksvilkårene i Norge, eller i EU-landet du bor i.

   

   

  1. TVISTELØSNING

   

  Uformelle forhandlinger

   

  For å fremskynde løsningen og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav relatert til disse bruksvilkårene (hver "tvist" og kollektivt "tvister") brakt av enten deg eller oss (individuelt, en "part" og kollektivt, "partene"), er partene enige om å først forsøke å forhandle om enhver tvist (unntatt de tvister som er uttrykkelig angitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før voldgift påbegynnes. Slike uformelle forhandlinger starter ved skriftlig varsel fra en part til den andre parten.

   

  Bindende voldgift

   

  Enhver tvist som oppstår som følge av forholdet mellom partene i denne kontrakten, skal avgjøres av en voldgiftsdommer som vil bli valgt i samsvar med voldgift og interne regler fra Den europeiske voldgiftsdomstolen som er en del av European Centre of Arbitration som har sitt sete i Strasbourg, og som er i kraft på det tidspunktet søknaden om voldgift er innlevert,  og som vedtakelsen av denne klausulen utgjør aksept av. Voldgiftssetet skal være Oslo, Norge. Språket i forhandlingene skal være norsk. Gjeldende materielle rettsregler skal være Norges rett.

   

  Begrensninger

   

  Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene individuelt. I den grad loven tillater det, (a) skal ingen voldgift slås sammen med noen annen prosedyre; (b) det er ingen rett eller myndighet for noen tvist som skal megles på grunnlag av gruppesøksmål eller å benytte gruppesøksmålsprosedyrer; og (c) det ikke er noen rett eller myndighet for noen tvist som skal bringes inn i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

   

  Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift

   

  Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt de ovennevnte bestemmelsene om bindende voldgift for uformelle forhandlinger: (a) eventuelle tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller om gyldigheten av, noen av en parts immaterielle rettigheter; (b) enhver tvist relatert til, eller som oppstår fra, påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av privatlivets fred eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om midlertidig forføyning. Hvis denne bestemmelsen viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil ingen av partene velge å megle i noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller ikke kan håndheves, og en slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innenfor domstolene som er oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

   

   

  1. RETTELSER

   

  Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan være relatert til Marketplace-tilbudene, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst, uten forvarsel.

   

   

  1. ANSVARSFRASKRIVELSE

   

  NETTSTEDET LEVERES SOM DET ER OG SOM TILGJENGELIG. DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV NETTSTEDSTJENESTENE VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK AV DET, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. VI GIR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV NETTSTEDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NETTSTEDER SOM ER KOBLET TIL DETTE NETTSTEDET, OG VI PÅTAR OSS INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR EVENTUELLE (1) FEIL, FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM, AV NOE SLAG, SOM FØLGE AV DIN TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET,  (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV VÅRE SIKRE SERVERE OG/ELLER ALL PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER FINANSIELL INFORMASJON SOM ER LAGRET DER, (4) AVBRUDD ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) EVENTUELLE FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET AV EN TREDJEPART,  OG / ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD OG MATERIALE ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV INNHOLD SOM ER LAGT UT, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER IKKE, BIFALLER, GARANTERER ELLER PÅTAR OSS ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM ANNONSERES ELLER TILBYS AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET, ET HYPERKOBLET NETTSTED ELLER ET NETTSTED ELLER MOBILPROGRAM SOM VISES I BANNER ELLER ANNEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE EN PART TIL ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KJØP AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GJENNOM ET HVILKET SOM HELST MEDIUM ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUKE DIN BESTE DØMMEKRAFT OG UTVISE FORSIKTIGHET DER DET ER HENSIKTSMESSIG.

   

   

  1. BEGRENSNINGER AV ANSVAR

   

  UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL VI ELLER VÅRE DIREKTØRER, ANSATTE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER STRAFFENDE SKADER, INKLUDERT TAPT FORTJENESTE, TAPTE INNTEKTER, TAP AV DATA ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK AV NETTSTEDET, SELV OM VI HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT HVA SOM MÅTTE STÅ I DETTE DOKUMENTET, VIL VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV HANDLINGENS FORM TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL DET BELØPET DU EVENTUELT HAR BETALT TIL OSS. ENKELTE AMERIKANSKE STATLIGE LOVER OG INTERNASJONALE LOVER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT NOEN ELLER ALLE DE OVENNEVNTE ANSVARSFRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER FOR DEG, OG DU KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

   

   

  1. ERSTATNING

   

  Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde oss skadesløse, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive ledere, agenter, partnere og ansatte, fra og mot tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer og utgifter, laget av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) bruk av nettstedet; (2) brudd på disse bruksvilkårene; (3) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier som er angitt i disse bruksvilkårene; (4) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter; eller (5) enhver åpenbar skadelig handling mot andre brukere av nettstedet som du koblet deg til via nettstedet. Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til, på din bekostning, å påta oss det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som du er pålagt å holde oss skadesløs for, og du samtykker i å samarbeide, på din bekostning, med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelige anstrengelser for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer som er underlagt denne skadesløsholdelsen når vi blir klar over det.

   

   

  1. BRUKERDATA

   

  Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet med det formål å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du eneansvarlig for alle data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har foretatt ved hjelp av nettstedet. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du frasier deg herved enhver rett til handling mot oss som følge av slikt tap eller korrupsjon av slike data.

   

   

  1. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON, TRANSAKSJONER OG SIGNATURER

   

  Å besøke nettstedet, sende oss e-post og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du samtykker i at alle avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU GODTAR HERVED BRUKEN AV ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE POSTER, OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV MELDINGER, RETNINGSLINJER OG REGISTRERINGER AV TRANSAKSJONER INITIERT ELLER FULLFØRT AV OSS ELLER VIA NETTSTEDET. Du frasier deg herved alle rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til betalinger eller tildeling av kreditter på noen annen måte enn elektroniske midler.

   

   

  1. DIVERSE

   

  Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller i forhold til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse. Disse vilkårene for bruk fungerer i den grad loven tillater det. Vi kan tildele noen eller alle våre rettigheter og forpliktelser til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlige for tap, skade, forsinkelse eller unnlatelse av å handle forårsaket av årsaker utenfor vår rimelige kontroll. Hvis noen bestemmelse eller del av en bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller deler av bestemmelsen som atskilt fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser. Det er ikke opprettet noe joint venture, partnerskap, ansettelses- eller byråforhold mellom deg og oss som følge av disse bruksvilkårene eller bruken av nettstedet. Du samtykker i at disse vilkårene for bruk ikke skal tolkes mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du frasier deg herved ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen av disse bruksvilkårene og mangelen på signering av partene hertil for å utføre disse bruksvilkårene.

   

   

  1. KONTAKT OSS

   

  For å løse en klage angående nettstedet eller for å motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på:

   

  Tor Sport

  Rundtjernveien 63

  Oslo, 0672 Oslo

  Norge

  Telefon: +4794823288

  torskisb@gmail.com